Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis fragrans
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta
Anacamptis picta

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

 
Orchidaceae 10.496 8.871 Παρατηρήσεις
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis
Anacamptis pyramidalis

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1.835 1.376 Παρατηρήσεις
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 3.392 2.654 Παρατηρήσεις
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 2.245 1.663 Παρατηρήσεις
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra

Chamorchis alpina (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 76 28 Παρατηρήσεις
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina
Chamorchis alpina

Corallorhiza trifida Châtel.

 
Orchidaceae 141 79 Παρατηρήσεις
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida
Corallorhiza trifida

Cypripedium calceolus L. LC

 
Orchidaceae 1.116 786 Παρατηρήσεις
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus

Dactylorhiza elata (Poir.) Soó NT

 
Orchidaceae 405 288 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata
Dactylorhiza elata

Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

 
Orchidaceae 5.618 4.244 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó

 
Orchidaceae 699 512 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

 
Orchidaceae 4.896 3.738 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó

 
Orchidaceae 641 449 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza saccifera

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó LC

 
Orchidaceae 2.456 1.876 Παρατηρήσεις
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza sambucina

Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

 
Orchidaceae 1.602 1.099 Παρατηρήσεις
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Epipactis atrorubens
Loading...