Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Aconitum anthora L.

 
Ranunculaceae 300 167 Παρατηρήσεις
Aconitum anthora
Aconitum anthora
Aconitum anthora
Aconitum anthora

Aconitum lycoctonum L.

 
Ranunculaceae 1.884 1.343 Παρατηρήσεις
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum
Aconitum lycoctonum

Aconitum napellus L. LC

 
Ranunculaceae 4.108 3.183 Παρατηρήσεις
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus
Aconitum napellus

Aconitum variegatum L.

 
Ranunculaceae 236 192 Παρατηρήσεις
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum
Aconitum variegatum