Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Acorus calamus L. LC

 
Acoraceae 318 269 Παρατηρήσεις
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus
Acorus calamus