Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 13 5 Παρατηρήσεις
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops crassa Boiss. LC

 
Poaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa
Aegilops crassa

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 44 27 Παρατηρήσεις
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 775 587 Παρατηρήσεις
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops ligustica (Savign.) Coss.

 
Poaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica
Aegilops ligustica

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 101 67 Παρατηρήσεις
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops speltoides Tausch LC

 
Poaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides
Aegilops speltoides

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 119 77 Παρατηρήσεις
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 67 27 Παρατηρήσεις
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa