Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Camelina alyssum (Mill.) Thell.

 
Brassicaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Camelina alyssum
Camelina alyssum

Camelina microcarpa Andrz. ex DC.

 
Brassicaceae 67 39 Παρατηρήσεις
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa

Camelina rumelica Velen.

 
Brassicaceae 9 4 Παρατηρήσεις
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica
Camelina rumelica

Camelina sativa (L.) Crantz

 
Brassicaceae 83 50 Παρατηρήσεις
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa
Camelina sativa