Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

 
Brassicaceae 5.404 4.365 Παρατηρήσεις
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris
Capsella bursa-pastoris