Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

 
Orchidaceae 1.344 1.029 Παρατηρήσεις
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera damasonium

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

 
Orchidaceae 2.550 1.978 Παρατηρήσεις
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

 
Orchidaceae 1.757 1.296 Παρατηρήσεις
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra
Cephalanthera rubra