Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Deverra scoparia Coss. & Durieu

 
Apiaceae 8 2 Παρατηρήσεις
Deverra scoparia
Deverra scoparia
Deverra scoparia
Deverra scoparia