Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Drusa glandulosa
Drusa glandulosa
Drusa glandulosa
Drusa glandulosa