Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Hieracium alpinum L.

 
Asteraceae 32 20 Παρατηρήσεις
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum
Hieracium alpinum

Hieracium amplexicaule L.

 
Asteraceae 186 80 Παρατηρήσεις
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule
Hieracium amplexicaule

Hieracium andryaloides Vill.

 
Asteraceae 3 3 Παρατηρήσεις
Hieracium andryaloides
Hieracium andryaloides
Hieracium andryaloides

Hieracium auricula L.

 
Asteraceae 4 3 Παρατηρήσεις
Hieracium auricula
Hieracium auricula
Hieracium auricula
Hieracium auricula

Hieracium berardianum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 9 3 Παρατηρήσεις
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum
Hieracium berardianum

Hieracium bifidum Kit.

 
Asteraceae 20 10 Παρατηρήσεις
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum
Hieracium bifidum

Hieracium bocconei Griseb.

 
Asteraceae 4 2 Παρατηρήσεις
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei
Hieracium bocconei

Hieracium brunelliforme Arv.-Touv.

 
Asteraceae 5 2 Παρατηρήσεις
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme
Hieracium brunelliforme

Hieracium bupleuroides C.C.Gmel.

 
Asteraceae 4 2 Παρατηρήσεις
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides
Hieracium bupleuroides

Hieracium caesioides Arv.-Touv.

 
Asteraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium caesioides
Hieracium caesioides

Hieracium cerdanum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 77 46 Παρατηρήσεις
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum
Hieracium cerdanum

Hieracium cerinthoides L.

 
Asteraceae 35 15 Παρατηρήσεις
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides
Hieracium cerinthoides

Hieracium chloropsis Gren. & Godr.

 
Asteraceae 11 3 Παρατηρήσεις
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis
Hieracium chloropsis

Hieracium cinerascens Jord.

 
Asteraceae 6 3 Παρατηρήσεις
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens
Hieracium cinerascens

Hieracium dentatum Hoppe

 
Asteraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium dentatum
Hieracium dentatum

Hieracium eriophorum St.-Amans

 
Asteraceae 56 32 Παρατηρήσεις
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum
Hieracium eriophorum

Hieracium fragile Jord.

 
Asteraceae 52 31 Παρατηρήσεις
Hieracium fragile
Hieracium fragile
Hieracium fragile
Hieracium fragile

Hieracium gariodianum Arv.-Touv.

 
Asteraceae 12 2 Παρατηρήσεις
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum
Hieracium gariodianum

Hieracium glanduliferum Hoppe

 
Asteraceae 15 7 Παρατηρήσεις
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum
Hieracium glanduliferum

Hieracium glaucinum Jord.

 
Asteraceae 817 487 Παρατηρήσεις
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum
Hieracium glaucinum

Hieracium glaucopsis Gren. & Godr.

 
Asteraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hieracium glaucopsis
Hieracium glaucopsis
Loading...