Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Larix decidua Mill. LC

 
Pinaceae 4.694 3.297 Παρατηρήσεις
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua
Larix decidua

Larix kaempferi (Lindl.) Carrière LC

 
Pinaceae 125 53 Παρατηρήσεις
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi
Larix kaempferi

Larix laricina (Du Roi) K.Koch LC

 
Pinaceae 77 35 Παρατηρήσεις
Larix laricina
Larix laricina
Larix laricina
Larix laricina

Larix occidentalis Nutt. LC

 
Pinaceae 128 109 Παρατηρήσεις
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis
Larix occidentalis

Larix x marschlinsii Coaz

 
Pinaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii
Larix x marschlinsii