Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Liparis loeselii (L.) Rich.

Λιπαρίδα του Loesel
Orchidaceae 171 101 Παρατηρήσεις
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Liparis loeselii
Liparis loeselii