Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Neottia cordata (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 172 61 Παρατηρήσεις
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1.205 903 Παρατηρήσεις
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

 
Orchidaceae 1.600 1.095 Παρατηρήσεις
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata