Δυτική Ευρώπη Φυτά της δυτικής Ευρώπης Εξερεύνηση

Neottia cordata (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 194 76 Παρατηρήσεις
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata
Neottia cordata

Neottia nidus-avis (L.) Rich. LC

 
Orchidaceae 1.760 1.360 Παρατηρήσεις
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis
Neottia nidus-avis

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.

 
Orchidaceae 2.608 1.786 Παρατηρήσεις
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata
Neottia ovata