World flora Plants of the world floraExplorar

Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.

Calabaza blanca
52 47 Observaciones
Cucurbitaceae
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida
Benincasa hispida