Flora mundial Especies de la flora mundial Explorar

Vasconcellea pubescens A.DC.

Chamburo
Caricaceae 13 11 Observaciones
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens