Avasta
Grupid

Grupid võimaldavad koguda kokku mitmelt liikmelt huvi tekitavate taksonite või geograafilise ala vaatluseid.
Eesmärkideks on kiire ligipääs vajalikele andmetele, kaardistada vaatlused ja eksportida eeltoodud andmeid.

Loading...