شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Acis

Acis

۳۰ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Agapanthus

Agapanthus

۷٬۵۰۷ ۶٬۵۰۳ مشاهدات
species_plural ۱
Allium

Allium

۲۴٬۵۷۱ ۲۰٬۱۷۹ مشاهدات
species_plural ۲۸
Amaryllis

Amaryllis

۲٬۶۴۳ ۲٬۴۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Lapiedra

Lapiedra

۷۷ ۵۸ مشاهدات
species_plural ۱
Narcissus

Narcissus

۱۳٬۴۹۷ ۱۱٬۲۶۱ مشاهدات
species_plural ۱۴
Nerine

Nerine

۴۵ ۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Nothoscordum

Nothoscordum

۱۶ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Pancratium

Pancratium

۳٬۸۴۴ ۳٬۰۸۵ مشاهدات
species_plural ۵
Sternbergia

Sternbergia

۲٬۱۲۶ ۱٬۷۶۴ مشاهدات
species_plural ۲