شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Aeonium

Aeonium

۹٬۵۵۴ ۸٬۵۴۶ مشاهدات
species_plural ۳۱
Aichryson

Aichryson

۳۰۴ ۲۰۹ مشاهدات
species_plural ۶
Crassula

Crassula

۱۷٬۲۵۷ ۱۵٬۸۵۸ مشاهدات
species_plural ۷
Kalanchoe

Kalanchoe

۷٬۷۳۷ ۶٬۸۶۲ مشاهدات
species_plural ۸
Monanthes

Monanthes

۴۳ ۳۴ مشاهدات
species_plural ۶
Pistorinia

Pistorinia

۷ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Sedum

Sedum

۳۱٬۹۴۸ ۲۵٬۶۰۰ مشاهدات
species_plural ۲۸
Sempervivum

Sempervivum

۹٬۹۵۵ ۸٬۹۴۱ مشاهدات
species_plural ۱
Umbilicus

Umbilicus

۶٬۳۱۰ ۵٬۳۲۴ مشاهدات
species_plural ۶