شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Frangula

Frangula

۹۸۱ ۷۰۳ مشاهدات
species_plural ۲
Paliurus

Paliurus

۱٬۷۵۰ ۱٬۲۸۱ مشاهدات
species_plural ۱
Rhamnus

Rhamnus

۱۲٬۶۴۵ ۹٬۴۰۹ مشاهدات
species_plural ۹
Ziziphus

Ziziphus

۲٬۶۲۹ ۱٬۸۷۱ مشاهدات
species_plural ۵