شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا مشارکت ها

Catherine Snyers
Catherine Snyers ۷ ژوئن ۲۰۲۳

Petit marsault

 

برگ
leaf
ferchichi raouf
ferchichi raouf ۴ ژوئن ۲۰۲۳

Dianthus caryophyllus L.

میخک قرنفلی Caryophyllaceae

Dianthus caryophyllus Flower
flower
Béatrix Viard
Béatrix Viard ۲۹ مه ۲۰۲۳

Dimorphotheca sinuata DC.

 

Flower
flower
Béatrix Viard
Béatrix Viard ۳ ژوئن ۲۰۲۳

Gazania rigens (L.) Gaertn.

آصف‌السلطنه Asteraceae

Gazania rigens Flower
flower
smail EL Gh....
smail EL Gh.... ۵ ژوئن ۲۰۲۳

Citrullus colocynthis (L.) Schrad.

هندوانه ابوجهل Cucurbitaceae

Citrullus colocynthis برگ
leaf
kaouter
kaouter ۶ ژوئن ۲۰۲۳

Hedera algeriensis Hibberd

هدرای الجزایری Araliaceae

Hedera algeriensis برگ
leaf
Donara Badalyan
Donara Badalyan ۴ ژوئیه ۲۰۲۲

ناشناس

 

Flower
flower
Flower
flower
Flower
flower
zbentot med
zbentot med ۶ ژوئن ۲۰۲۳

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

اپونیتا فیکوس ایندیکا Cactaceae

Opuntia ficus-indica برگ
leaf
Loading...