ناشناس World floraمشاهده

Jacques De Witte
Jacques De Witte۲۴ نوامبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهNot reviewed observation
محتمل ترین نام
ناشناس
نام ارسال شده

Laurus azorica (Seub.) Franco

نام های پیشنهادی به نام گونه رأی دهید

ناشناس

1
برگ
leaf

Vote for an organ

داده اضافیداده های خصوصی

تاریخ ایجاد: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲
آخرین بازبینی: ۷ سپتامبر ۲۰۲۳

تصاویر

cc-by-sa

مشاهده

cc-by
Groups

این مشاهدات در هیچ گروهی به اشتراک گذاشته نشده است.

Plots

This observation is not shared in any plot.