شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Abelmoschus esculentus (L.) Moench

گل ختمی
Malvaceae ۱٬۰۵۳ ۸۸۹ مشاهدات
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abelmoschus esculentus
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۷۱ ۱۱۵ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۴۶۷ ۱٬۹۳۴ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia ataxacantha DC. LC

 
Fabaceae ۳۵ ۱۵ مشاهدات
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha
Acacia ataxacantha

Acacia dealbata Link LC

آکاسیای نقره‌ای
Fabaceae ۴٬۶۱۶ ۳٬۶۲۳ مشاهدات
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana
Acacia ehrenbergiana

Acacia etbaica Schweinf.

 
Fabaceae ۷۷ ۲۸ مشاهدات
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica
Acacia etbaica

Acacia farnesiana (L.) Willd.

واچلیا فارنسیانا
Fabaceae ۹۱۱ ۶۲۳ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia gummifera Willd.

 
Fabaceae ۹ ۲ مشاهدات
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera
Acacia gummifera

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae ۳۶۱ ۲۳۴ مشاهدات
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

آکاکیا لانگیفلیا
Fabaceae ۷۶۹ ۵۷۸ مشاهدات
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
Fabaceae ۸۴۴ ۴۸۰ مشاهدات
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

آکاکیا ملانکسیلون
Fabaceae ۴۲ ۲۸ مشاهدات
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Acacia pycnantha Benth. LC

اقاقیای طلایی
Fabaceae ۲۸۱ ۲۰۵ مشاهدات
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha
Acacia pycnantha

Acacia retinodes Schltdl.

اقاقیا رتینودس
Fabaceae ۱٬۶۷۲ ۱٬۲۳۸ مشاهدات
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes
Acacia retinodes

Acacia senegal (L.) Willd.

 
Fabaceae ۳۶ ۱۶ مشاهدات
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal
Acacia senegal

Acacia seyal Delile

 
Fabaceae ۱۵۳ ۷۴ مشاهدات
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal
Acacia seyal

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne

 
Fabaceae ۱۶۸ ۱۱۱ مشاهدات
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis
Acacia tortilis

Acalypha virginica L.

 
Euphorbiaceae ۶۸۱ ۵۴۵ مشاهدات
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica
Acalypha virginica

Acanthus mollis L.

آکانتوس مولیس
Acanthaceae ۱۱٬۰۸۴ ۹٬۳۳۴ مشاهدات
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis
Acanthus mollis

Acanthus spinosus L.

 
Acanthaceae ۲٬۹۲۴ ۲٬۴۲۶ مشاهدات
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus
Acanthus spinosus

Acer campestre L. LC

افرای پرچین
Sapindaceae ۱۵٬۳۸۱ ۱۲٬۲۱۰ مشاهدات
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer monspessulanum L. LC

کیکم
Sapindaceae ۳٬۲۰۴ ۲٬۴۱۶ مشاهدات
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum
Acer monspessulanum

Acer negundo L. LC

افرای برگ‌خاکستر
Sapindaceae ۱۳٬۱۱۶ ۹٬۷۹۵ مشاهدات
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer opalus Mill. LC

 
Sapindaceae ۲٬۰۸۲ ۱٬۵۳۷ مشاهدات
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus
Acer opalus

Acer pseudoplatanus L. LC

چنار افرا
Sapindaceae ۱۷٬۰۹۷ ۱۳٬۴۷۷ مشاهدات
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea ageratum L.

بومادران نانسی
Asteraceae ۳۵۲ ۲۳۴ مشاهدات
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum
Achillea ageratum

Achillea ligustica All.

 
Asteraceae ۲۴۷ ۱۷۰ مشاهدات
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica
Achillea ligustica

Achillea millefolium L. LC

بومادران
Asteraceae ۲۳٬۲۴۵ ۱۹٬۵۳۵ مشاهدات
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achillea odorata L.

 
Asteraceae ۶۰۵ ۴۱۸ مشاهدات
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata
Achillea odorata

Achillea santolina L.

 
Asteraceae ۱۳ ۱۳ مشاهدات
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina
Achillea santolina

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۸۴ ۴۵۱ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acinos arvensis (Lam.) Dandy

آویشنک رایج
Lamiaceae ۴۶۴ ۲۸۰ مشاهدات
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis
Acinos arvensis

Aconitum vulparia Rchb.

 
Ranunculaceae ۲۰ ۱۶ مشاهدات
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Aconitum vulparia
Loading...