شمال آفریقا گیاهان شمال آفریقا کاوش

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.

 
Crassulaceae ۳٬۴۸۹ ۳٬۱۲۵ مشاهدات
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum
Aeonium arboreum

Aeonium castello-paivae Bolle

 
Crassulaceae ۱٬۱۱۸ ۱٬۰۵۵ مشاهدات
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae
Aeonium castello-paivae

Aeonium decorum Webb ex Bolle

 
Crassulaceae ۴۳۵ ۴۲۰ مشاهدات
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum
Aeonium decorum

Aeonium haworthii Webb & Berthel.

 
Crassulaceae ۳٬۳۷۰ ۳٬۱۲۸ مشاهدات
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii
Aeonium haworthii

Aeonium simsii (Sweet) Stearn

 
Crassulaceae ۱۹۹ ۱۷۲ مشاهدات
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii
Aeonium simsii

Aichryson laxum (Haw.) Bramwell

 
Crassulaceae ۲۶۶ ۱۸۷ مشاهدات
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Aichryson laxum
Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus
Cotyledon umbilicus

Crassula multicava Lem.

 
Crassulaceae ۲٬۰۰۶ ۱٬۷۴۰ مشاهدات
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava
Crassula multicava

Crassula muscosa L.

 
Crassulaceae ۱٬۷۸۸ ۱٬۶۹۳ مشاهدات
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa
Crassula muscosa

Crassula ovata (Mill.) Druce

کراسولا اواتا
Crassulaceae ۱۲٬۷۳۸ ۱۱٬۸۵۶ مشاهدات
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Crassula tetragona L.

 
Crassulaceae ۳۳۷ ۳۰۵ مشاهدات
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tetragona
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea
Crassula tillaea

Kalanchoe laciniata (L.) DC.

 
Crassulaceae ۳۱۹ ۲۷۳ مشاهدات
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Kalanchoe laciniata
Loading...