آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Arbutus

Arbutus

۱۲۱ ۱۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Arctostaphylos

Arctostaphylos

۱٬۶۰۴ ۱٬۱۷۵ مشاهدات
species_plural ۲
Bejaria

Bejaria

۳ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Cavendishia

Cavendishia

۳۸ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۶
Chimaphila

Chimaphila

۶۵۰ ۵۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Gaultheria

Gaultheria

۱۱ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Macleania

Macleania

۱۰ ۵ مشاهدات
species_plural ۲
Monotropa

Monotropa

۱٬۵۷۹ ۱٬۳۵۴ مشاهدات
species_plural ۲
Orthilia

Orthilia

۳۳۷ ۲۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Pernettya

Pernettya

۴۸ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Psammisia

Psammisia

۱۶ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Satyria

Satyria

۴۳ ۸ مشاهدات
species_plural ۳
Sphyrospermum

Sphyrospermum

۲۹ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Vaccinium

Vaccinium

۴۶ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۴