آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Acaena elongata L.

 
Rosaceae ۳ ۳ مشاهدات
Acaena elongata
Acaena elongata
Acaena elongata
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis
Acalypha arvensis

Acanthocereus tetragonus (L.) Hummelinck LC

 
Cactaceae ۱٬۵۹۱ ۱٬۵۰۲ مشاهدات
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus
Acanthocereus tetragonus

Acanthospermum hispidum DC.

 
Asteraceae ۹۹ ۶۳ مشاهدات
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora
Achimenes longiflora

Acnistus arborescens (L.) Schltdl. LC

تنباکوی وحشی
Solanaceae ۱۲۵ ۷۰ مشاهدات
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae ۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Adiantum capillus-veneris L. LC

پرسیاوشان
Pteridaceae ۲٬۵۸۲ ۲٬۲۲۶ مشاهدات
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae ۵۸ ۳۰ مشاهدات
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Loading...