آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata
Crescentia alata

Crescentia cujete L. LC

 
Bignoniaceae ۱٬۰۷۰ ۶۵۵ مشاهدات
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete
Crescentia cujete

Lundia puberula Pittier

 
Bignoniaceae ۲۷ ۵ مشاهدات
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula
Lundia puberula

Parmentiera cereifera Seem. LC

درخت شمع
Bignoniaceae ۱۱ ۵ مشاهدات
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera
Parmentiera cereifera

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth LC

 
Bignoniaceae ۳٬۸۵۳ ۲٬۹۳۷ مشاهدات
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans
Tecoma stans