آمریکای مرکزی گیاهان کاستاریکا کاوش

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae ۴۵ ۲۴ مشاهدات
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata