باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورمشارکت ها

xa.hallaire
xa.hallaire۵ مه ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های عمومی) Validated observationمشاهده مروری
robert eckett
robert eckett۱۳ مارس ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهValidated observationمشاهده مروری
Protea cynaroides (L.) L.

گل شکرپاره Proteaceae

Protea cynaroides Flower
flower
robert eckett
robert eckett۱۳ مارس ۲۰۲۴
Geolocated observation (داده های خصوصی) Validated observationمشاهده مروری
Dum Dum
Dum Dum۱ آوریل ۲۰۲۳
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهValidated observationمشاهده مروری
jason levett
jason levett۹ ژانویه ۲۰۲۳
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Celosia argentea L.

 

Flower
flower
ng eddy
ng eddy۶ دسامبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Fuchsia × standishii J.Harrison

 

Flower
flower
U-MAN
U-MAN۲۰ نوامبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Strelitzia reginae Banks ex W.T.Aiton

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Fuchsia × standishii J.Harrison

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Dahlia pinnata Cav.

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Dahlia × cultorum Thorsrud & Reisaeter

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Dahlia × cultorum Thorsrud & Reisaeter

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Gazania rigens (L.) Gaertn.

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهValidated observationمشاهده مروری
Digitalis purpurea L.

گل انگشتانه Plantaginaceae

Digitalis purpurea Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Camellia sasanqua Thunb.

 

Flower
flower
andrea green
andrea green۱۵ اکتبر ۲۰۲۲
Geolocated observation (داده های خصوصی) مشاهده مروری
Pelargonium zonale (L.) L'Hér.

 

Flower
flower
lim wombat
lim wombat۱۳ مارس ۲۰۲۱
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهValidated observationمشاهده مروری
yuan3y
yuan3y۱۸ نوامبر ۲۰۲۰
Geolocated observation (داده های خصوصی) بازخورد در مورد مشاهدهValidated observationمشاهده مروری
Clivia miniata (Lindl.) Bosse

گل خورشیدی Amaryllidaceae

Clivia miniata Flower
flower
Derry
Derry۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰
Geolocated observation (داده های خصوصی) Validated observationمشاهده مروری
Anigozanthos spp.

Haemodoraceae

Anigozanthos spp. Flower
flower
Mung Ching Pang
Mung Ching Pang۲ آوریل ۲۰۲۰
Geolocated observation (داده های خصوصی) Validated observationمشاهده مروری
Mung Ching Pang
Mung Ching Pang۲ آوریل ۲۰۲۰
Geolocated observation (داده های خصوصی) Validated observationمشاهده مروری
Gazania spp.

Asteraceae

Gazania spp. برگ
leaf
Loading...