باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپور مشارکت ها

Ruyin Goh
Ruyin Goh ۲۶ ژانویه ۲۰۲۳

Dahlia x cultorum Thorsrud & Reisaeter

 

برگ
leaf
ng eddy
ng eddy ۶ دسامبر ۲۰۲۲

Fuchsia spp.

Onagraceae

Fuchsia spp. Flower
flower
U-MAN
U-MAN ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲

Strelitzia reginae Banks

پرنده بهشتی Strelitziaceae

Strelitzia reginae Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Fuchsia spp.

Onagraceae

Fuchsia spp. Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Dahlia spp.

Asteraceae

Dahlia spp. Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies

کوکب زنگوله‌ای Asteraceae

Dahlia imperialis Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies

کوکب زنگوله‌ای Asteraceae

Dahlia imperialis Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Gazania spp.

Asteraceae

Gazania spp. Flower
flower
andrea green
andrea green ۱۵ اکتبر ۲۰۲۲

Camellia japonica L.

کاملیا ژاپنی Theaceae

Camellia japonica Flower
flower
yuan3y
yuan3y ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

گل خورشیدی Amaryllidaceae

Clivia miniata Flower
flower
Derry
Derry ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۰

Anigozanthos spp.

Haemodoraceae

Anigozanthos spp. Flower
flower
Loading...