باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپور کاوش

Dracaena draco (L.) L.

درخت اژدهای جزایر قناری
Asparagaceae ۱٬۲۲۴ ۹۲۰ مشاهدات
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco
Dracaena draco