باغ‌های کنار خلیج - گنبد گل سنگاپورکاوش

Encephalartos lehmannii Lehm.VU
آسیب‌پذیر

سرخس نخلی کارو
۷۱ ۴۱ مشاهدات
Zamiaceae
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii
Encephalartos lehmannii