آمازون گیاهان گویان فرانسه کاوش

Anacardium

Anacardium

۸۴۴ ۴۹۶ مشاهدات
species_plural ۳
Astronium

Astronium

۵ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Mangifera

Mangifera

۴٬۰۲۴ ۲٬۹۷۷ مشاهدات
species_plural ۱
Spondias

Spondias

۷۷۷ ۴۸۷ مشاهدات
species_plural ۳
Tapirira

Tapirira

۲۲۷ ۶۲ مشاهدات
species_plural ۳
Thyrsodium

Thyrsodium

۳۲۵ ۷۹ مشاهدات
species_plural ۳