آمازون گیاهان گویان فرانسه مشارکت ها

CORTEZ NUNES
CORTEZ NUNES ۲۷ مارس ۲۰۲۳

Banana da terra

 

Fruit
fruit
Sósthenes Marinho Costa
Sósthenes Marinho Costa ۲۷ مارس ۲۰۲۳

Passiflora laurifolia L.

لیمو آب Passifloraceae

Passiflora laurifolia برگ
leaf
Abraão Albert
Abraão Albert ۲۷ مارس ۲۰۲۳

Anacardium occidentale L.

بادام هندی Anacardiaceae

Anacardium occidentale Flower
flower
Abraão Albert
Abraão Albert ۲۷ مارس ۲۰۲۳

Hibiscus rosa-sinensis L.

ختمی چینی Malvaceae

Hibiscus rosa-sinensis Flower
flower
Hibiscus rosa-sinensis Flower
flower
Loading...