هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱۶۰ ۸۰ مشاهدات
species_plural ۱
Abrus

Abrus

۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۴۴۲ ۲۸۶ مشاهدات
species_plural ۴
Acacia

Acacia

۱٬۸۶۹ ۱٬۱۵۸ مشاهدات
species_plural ۷
Acanthocereus

Acanthocereus

۹۱ ۷۵ مشاهدات
species_plural ۱
Acanthospermum

Acanthospermum

۱۳۶ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۲
Achillea

Achillea

۲۳٬۱۹۳ ۱۹٬۴۹۴ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۷۲۱ ۴۸۸ مشاهدات
species_plural ۲
Acrostichum

Acrostichum

۱۲۴ ۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Adenanthera

Adenanthera

۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۳٬۱۶۱ ۲٬۶۲۶ مشاهدات
species_plural ۴
Agave

Agave

۷٬۴۶۰ ۶٬۶۴۲ مشاهدات
species_plural ۲
Ageratum

Ageratum

۲٬۸۱۳ ۲٬۴۰۸ مشاهدات
species_plural ۲
Agrostis

Agrostis

۱٬۴۸۶ ۱٬۱۰۲ مشاهدات
species_plural ۳
Ailanthus

Ailanthus

۹٬۲۶۲ ۷٬۰۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Aira

Aira

۳۴۱ ۲۴۳ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۹۲۳ ۵۵۵ مشاهدات
species_plural ۲
Aleurites

Aleurites

۲۲۸ ۱۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Alocasia

Alocasia

۱۸۱ ۱۶۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aloe

Aloe

۱٬۱۳۵ ۱٬۰۵۰ مشاهدات
species_plural ۱
Alphitonia

Alphitonia

۷ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Alpinia

Alpinia

۱۷۲ ۱۴۸ مشاهدات
species_plural ۳
Alstonia

Alstonia

۵ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Alternanthera

Alternanthera

۱٬۹۰۲ ۱٬۵۹۸ مشاهدات
species_plural ۵
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۶۸ ۱۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Alyxia

Alyxia

۱ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Amaranthus

Amaranthus

۱۲٬۰۹۶ ۹٬۲۸۵ مشاهدات
species_plural ۷
Ambrosia

Ambrosia

۳٬۷۰۳ ۲٬۸۸۵ مشاهدات
species_plural ۱
Ammannia

Ammannia

۴۳ ۳۴ مشاهدات
species_plural ۱
Ammophila

Ammophila

۱٬۳۵۱ ۱٬۰۳۴ مشاهدات
species_plural ۱
Amsinckia

Amsinckia

۷۰ ۵۸ مشاهدات
species_plural ۱
Anagallis

Anagallis

۱٬۳۲۳ ۱٬۱۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Andropogon

Andropogon

۸ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۱٬۹۳۷ ۱٬۶۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anredera

Anredera

۷۱۹ ۵۰۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anthemis

Anthemis

۴٬۱۷۱ ۳٬۲۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۱٬۷۴۹ ۱٬۲۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Antigonon

Antigonon

۱٬۰۸۳ ۸۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Arctium

Arctium

۷٬۸۹۸ ۶٬۳۷۹ مشاهدات
species_plural ۱
Ardisia

Ardisia

۹۱۹ ۵۸۸ مشاهدات
species_plural ۲
Arenaria

Arenaria

۱٬۰۴۹ ۷۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Argemone

Argemone

۸۹۷ ۶۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Argyreia

Argyreia

۲۰۴ ۱۴۰ مشاهدات
species_plural ۱
Argyroxiphium

Argyroxiphium

۴۰ ۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Aristida

Aristida

۸۰ ۴۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aristolochia

Aristolochia

۲۷۵ ۲۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Artemisia

Artemisia

۱۳٬۷۰۷ ۱۰٬۸۰۳ مشاهدات
species_plural ۲
Arthraxon

Arthraxon

۳۸ ۲۵ مشاهدات
species_plural ۱
Arthrostemma

Arthrostemma

۳۵ ۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Loading...