هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Abrus

Abrus

۳۳۰ ۲۴۵ مشاهدات
species_plural ۱
Acacia

Acacia

۱٬۸۶۵ ۱٬۱۵۴ مشاهدات
species_plural ۷
Adenanthera

Adenanthera

۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۹۲۲ ۵۵۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۶۸ ۱۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Bauhinia

Bauhinia

۴۰۸ ۳۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Caesalpinia

Caesalpinia

۴۷۳ ۲۵۸ مشاهدات
species_plural ۲
Cajanus

Cajanus

۶۶۰ ۲۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Canavalia

Canavalia

۱۶ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Centrosema

Centrosema

۲۹۹ ۱۷۲ مشاهدات
species_plural ۱
Chamaecrista

Chamaecrista

۱۷۷ ۱۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Clitoria

Clitoria

۱٬۱۹۰ ۹۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Crotalaria

Crotalaria

۱٬۴۰۴ ۸۲۵ مشاهدات
species_plural ۱۰
Cytisus

Cytisus

۹٬۸۶۶ ۷٬۵۵۸ مشاهدات
species_plural ۱
Delonix

Delonix

۷۲۰ ۴۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Desmanthus

Desmanthus

۷ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Desmodium

Desmodium

۷۷۴ ۴۷۵ مشاهدات
species_plural ۶
Entada

Entada

۳۶ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۱
Enterolobium

Enterolobium

۱۳۱ ۷۲ مشاهدات
species_plural ۱
Haematoxylum

Haematoxylum

۱۲۲ ۵۲ مشاهدات
species_plural ۱
Indigofera

Indigofera

۹۵ ۴۹ مشاهدات
species_plural ۲
Lablab

Lablab

۵۸۷ ۳۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Lathyrus

Lathyrus

۸٬۵۰۷ ۶٬۳۶۵ مشاهدات
species_plural ۲
Lespedeza

Lespedeza

۵۰ ۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Lotus

Lotus

۲٬۱۸۲ ۱٬۶۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Macroptilium

Macroptilium

۲۷۴ ۱۵۵ مشاهدات
species_plural ۱
Medicago

Medicago

۲۱٬۵۸۱ ۱۶٬۳۵۷ مشاهدات
species_plural ۵
Melilotus

Melilotus

۴٬۶۵۶ ۳٬۴۰۶ مشاهدات
species_plural ۲
Mimosa

Mimosa

۲٬۴۴۸ ۱٬۹۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Mucuna

Mucuna

۳۰ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۲
Pachyrhizus

Pachyrhizus

۹۵ ۴۴ مشاهدات
species_plural ۱
Parkinsonia

Parkinsonia

۱٬۵۹۹ ۱٬۱۵۴ مشاهدات
species_plural ۱
Piscidia

Piscidia

۱۲ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Pithecellobium

Pithecellobium

۴۳۴ ۲۶۵ مشاهدات
species_plural ۱
Prosopis

Prosopis

۲۹۹ ۱۳۵ مشاهدات
species_plural ۱
Pueraria

Pueraria

۳۶۰ ۲۵۸ مشاهدات
species_plural ۲
Rhynchosia

Rhynchosia

۲۴۰ ۱۰۴ مشاهدات
species_plural ۱
Samanea

Samanea

۴۶ ۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Securigera

Securigera

۱٬۲۳۳ ۱٬۰۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Senna

Senna

۱٬۴۲۱ ۱٬۰۱۳ مشاهدات
species_plural ۳
Sesbania

Sesbania

۸۲ ۴۱ مشاهدات
species_plural ۲
Spartium

Spartium

۴٬۸۶۳ ۳٬۶۰۰ مشاهدات
species_plural ۱
Stylosanthes

Stylosanthes

۱۴ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Tephrosia

Tephrosia

۱۲۹ ۸۵ مشاهدات
species_plural ۱
Trifolium

Trifolium

۳۸٬۳۸۸ ۳۱٬۸۸۶ مشاهدات
species_plural ۹
Ulex

Ulex

۶٬۱۶۴ ۴٬۸۸۷ مشاهدات
species_plural ۱
Vicia

Vicia

۲۱٬۷۷۰ ۱۷٬۰۹۴ مشاهدات
species_plural ۳
Vigna

Vigna

۵۸ ۴۴ مشاهدات
species_plural ۲