هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia confusa Merr. LC

آکاکیا کنفوسا
Fabaceae ۲۵ ۱۴ مشاهدات
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia farnesiana (L.) Willd.

واچلیا فارنسیانا
Fabaceae ۹۱۱ ۶۲۳ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia koa A. Gray LC

 
Fabaceae ۱۵ ۴ مشاهدات
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa
Acacia koa

Acacia koaia Hillebr.

 
Fabaceae ۳۴ ۱۰ مشاهدات
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia
Acacia koaia

Acacia mearnsii De Wild.

اقاقیا مرنسی
Fabaceae ۸۴۱ ۴۷۹ مشاهدات
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii
Acacia mearnsii

Acacia melanoxylon R. Br.

آکاکیا ملانکسیلون
Fabaceae ۴۱ ۲۷ مشاهدات
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon
Acacia melanoxylon

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae ۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

درخت گل ابریشم
Fabaceae ۹۱۳ ۵۴۵ مشاهدات
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

 
Fabaceae ۱۶۸ ۱۱۳ مشاهدات
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae ۴۰۸ ۳۱۰ مشاهدات
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Caesalpinia bonduc (L.) Roxb.

 
Fabaceae ۲۴۶ ۱۷۵ مشاهدات
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc
Caesalpinia bonduc

Cajanus cajan (L.) Millsp.

نخود کفتری
Fabaceae ۶۶۶ ۲۹۹ مشاهدات
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan
Cajanus cajan

Canavalia sericea A. Gray LC

 
Fabaceae ۱۶ ۱۶ مشاهدات
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea
Canavalia sericea

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae ۳۰۱ ۱۷۴ مشاهدات
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Clitoria ternatea L.

 
Fabaceae ۱٬۱۹۲ ۹۳۰ مشاهدات
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Crotalaria brevidens Benth.

 
Fabaceae ۵۴ ۲۲ مشاهدات
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens
Crotalaria brevidens

Crotalaria incana L.

 
Fabaceae ۱۵۲ ۸۱ مشاهدات
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana
Crotalaria incana

Crotalaria juncea L.

 
Fabaceae ۱۰۰ ۵۸ مشاهدات
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea
Crotalaria juncea

Crotalaria micans Link LC

 
Fabaceae ۹۵ ۴۲ مشاهدات
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans
Crotalaria micans

Crotalaria pallida Aiton

 
Fabaceae ۳۰۳ ۱۸۹ مشاهدات
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida
Crotalaria pallida

Crotalaria pumila Ortega LC

 
Fabaceae ۵۲ ۳۷ مشاهدات
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila
Crotalaria pumila

Crotalaria retusa L.

 
Fabaceae ۵۰۹ ۲۹۹ مشاهدات
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis Roth

 
Fabaceae ۱۰۸ ۷۱ مشاهدات
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis

Crotalaria verrucosa L.

 
Fabaceae ۳۳ ۲۶ مشاهدات
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa
Crotalaria verrucosa

Cytisus scoparius (L.) Link

رتم جارویی
Fabaceae ۹٬۹۰۹ ۷٬۵۸۲ مشاهدات
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon
Desmodium heterocarpon

Desmodium incanum DC.

 
Fabaceae ۲۱۵ ۱۲۴ مشاهدات
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium intortum (Mill.) Urb. LC

 
Fabaceae ۱۴۶ ۱۰۲ مشاهدات
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum
Desmodium intortum

Desmodium tortuosum (Sw.) DC.

 
Fabaceae ۹۳ ۶۴ مشاهدات
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum
Desmodium tortuosum

Desmodium triflorum (L.) DC.

 
Fabaceae ۲۵۴ ۱۷۱ مشاهدات
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum
Desmodium triflorum

Entada phaseoloides (L.) Merr.

 
Fabaceae ۳۶ ۳۰ مشاهدات
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides
Entada phaseoloides

Haematoxylum campechianum L. LC

بقم
Fabaceae ۱۲۲ ۵۲ مشاهدات
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum
Haematoxylum campechianum

Indigofera hendecaphylla Jacq.

 
Fabaceae ۳۶ ۱۶ مشاهدات
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla
Indigofera hendecaphylla

Indigofera suffruticosa Mill.

نیل وحشی
Fabaceae ۵۹ ۳۳ مشاهدات
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa
Indigofera suffruticosa

Lablab purpureus (L.) Sweet

 
Fabaceae ۵۸۷ ۳۶۹ مشاهدات
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus
Lablab purpureus

Lathyrus latifolius L. LC

 
Fabaceae ۸٬۰۷۲ ۶٬۰۹۷ مشاهدات
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius
Lathyrus latifolius

Lathyrus tingitanus L. LC

 
Fabaceae ۴۶۸ ۲۹۳ مشاهدات
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus
Lathyrus tingitanus

Lotus pedunculatus Cav.

 
Fabaceae ۲٬۲۳۷ ۱٬۶۵۷ مشاهدات
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus

Macroptilium lathyroides (L.) Urb.

 
Fabaceae ۲۷۷ ۱۵۶ مشاهدات
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Macroptilium lathyroides
Loading...