هاوایی گیاهان هاوایی کاوش

Securigera varia (L.) Lassen

 
Fabaceae ۱٬۱۷۳ ۹۹۰ مشاهدات
Securigera varia
Securigera varia
Securigera varia
Securigera varia