گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهانکاوش

Abrus

Abrus

۴۰۶ ۳۰۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Abutilon

Abutilon

۳٬۵۵۵ ۲٬۷۱۵ مشاهدات
۴ species_plural
Acacia

Acacia

۸٬۸۱۴ ۶٬۶۸۵ مشاهدات
۱۵ species_plural
Acanthospermum

Acanthospermum

۲۱۳ ۱۳۷ مشاهدات
۲ species_plural
Acer

Acer

۵۴٬۹۹۷ ۴۲٬۰۸۸ مشاهدات
۴ species_plural
Achillea

Achillea

۲۵٬۱۸۴ ۲۱٬۰۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Achyranthes

Achyranthes

۸۹۸ ۵۹۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Acmella

Acmella

۶۵ ۳۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Acrocarpus

Acrocarpus

۲۳ ۱۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Adenanthera

Adenanthera

۲۹۰ ۱۸۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Adenostoma

Adenostoma

۱۶ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Adiantum

Adiantum

۶۳۲ ۴۳۹ مشاهدات
۲ species_plural
Aegilops

Aegilops

۵۹ ۳۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Aeschynomene

Aeschynomene

۴۶ ۲۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Agave

Agave

۹٬۲۳۶ ۸٬۱۴۴ مشاهدات
۲ species_plural
Ageratina

Ageratina

۱٬۱۷۶ ۷۴۰ مشاهدات
۲ species_plural
Ageratum

Ageratum

۳٬۶۹۴ ۳٬۱۱۵ مشاهدات
۲ species_plural
Agropyron

Agropyron

۱۱۱ ۹۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Agrostis

Agrostis

۱٬۵۴۲ ۱٬۱۸۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Ailanthus

Ailanthus

۱۱٬۸۴۳ ۹٬۰۲۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Aira

Aira

۴۱۸ ۳۰۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Akebia

Akebia

۵۹۹ ۴۷۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Albizia

Albizia

۱۴٬۰۰۷ ۱۱٬۲۱۷ مشاهدات
۴ species_plural
Aleurites

Aleurites

۳۴۵ ۱۸۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Alhagi

Alhagi

۱۱۰ ۷۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Allamanda

Allamanda

۳٬۴۲۵ ۲٬۷۶۸ مشاهدات
۱ گونه ها
Alliaria

Alliaria

۳۱٬۱۷۵ ۲۵٬۷۶۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Allium

Allium

۶٬۶۲۶ ۵٬۴۳۳ مشاهدات
۲ species_plural
Alnus

Alnus

۱۵٬۳۳۰ ۱۱٬۴۶۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Alocasia

Alocasia

۲٬۸۳۴ ۲٬۴۰۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Alopecurus

Alopecurus

۳٬۳۳۴ ۲٬۴۸۹ مشاهدات
۲ species_plural
Alpinia

Alpinia

۴٬۳۵۹ ۳٬۵۰۰ مشاهدات
۲ species_plural
Alternanthera

Alternanthera

۱٬۶۰۷ ۱٬۲۳۴ مشاهدات
۳ species_plural
Alysicarpus

Alysicarpus

۲۰۲ ۱۴۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Alyssum

Alyssum

۲۴ ۱۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Amaranthus

Amaranthus

۱۵٬۸۲۷ ۱۲٬۲۲۵ مشاهدات
۷ species_plural
Ambrosia

Ambrosia

۶٬۱۲۸ ۴٬۸۶۶ مشاهدات
۳ species_plural
Amelanchier

Amelanchier

۳۸ ۲۷ مشاهدات
۲ species_plural
Ammophila

Ammophila

۱٬۴۶۵ ۱٬۱۰۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Amorpha

Amorpha

۱٬۹۶۷ ۱٬۳۵۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Anagallis

Anagallis

۱٬۴۲۶ ۱٬۲۶۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Andropogon

Andropogon

۹ ۵ مشاهدات
۲ species_plural
Anethum

Anethum

۲٬۴۹۱ ۲٬۰۷۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Annona

Annona

۴٬۲۹۲ ۳٬۲۷۰ مشاهدات
۵ species_plural
Anredera

Anredera

۹۸۵ ۷۰۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Anthemis

Anthemis

۱٬۵۱۴ ۱٬۱۹۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۲٬۲۷۱ ۱٬۶۵۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Antigonon

Antigonon

۱٬۴۱۸ ۱٬۰۷۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Arceuthobium

Arceuthobium

۷۶ ۶۶ مشاهدات
۳ species_plural
Arctotheca

Arctotheca

۱٬۶۰۶ ۱٬۲۵۰ مشاهدات
۱ گونه ها
Loading...