گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان کاوش

Abrus

Abrus

۳۳۰ ۲۴۵ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۲٬۹۴۲ ۲٬۲۳۶ مشاهدات
species_plural ۴
Acacia

Acacia

۷٬۳۹۳ ۵٬۵۲۰ مشاهدات
species_plural ۱۵
Acanthospermum

Acanthospermum

۱۳۶ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۲
Acer

Acer

۴۳٬۰۲۹ ۳۳٬۲۱۰ مشاهدات
species_plural ۴
Achillea

Achillea

۲۳٬۱۷۳ ۱۹٬۴۷۳ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۶۸۲ ۴۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Acmella

Acmella

۴۸ ۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Acrocarpus

Acrocarpus

۲۱ ۸ مشاهدات
species_plural ۱
Adenanthera

Adenanthera

۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۴۷۱ ۳۱۳ مشاهدات
species_plural ۲
Aegilops

Aegilops

۴۳ ۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aeschynomene

Aeschynomene

۲۲ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Agave

Agave

۷٬۴۴۵ ۶٬۶۲۷ مشاهدات
species_plural ۲
Ageratina

Ageratina

۸۷۹ ۵۲۳ مشاهدات
species_plural ۲
Ageratum

Ageratum

۲٬۸۰۴ ۲٬۴۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Agropyron

Agropyron

۸۵ ۷۲ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostis

Agrostis

۱٬۱۲۳ ۸۷۱ مشاهدات
species_plural ۱
Ailanthus

Ailanthus

۹٬۲۴۰ ۶٬۹۹۲ مشاهدات
species_plural ۱
Aira

Aira

۳۲۷ ۲۳۸ مشاهدات
species_plural ۱
Akebia

Akebia

۵۰۱ ۴۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۱۱٬۳۸۵ ۹٬۰۸۹ مشاهدات
species_plural ۴
Aleurites

Aleurites

۲۲۷ ۱۲۰ مشاهدات
species_plural ۱
Alhagi

Alhagi

۶۹ ۴۴ مشاهدات
species_plural ۱
Allamanda

Allamanda

۲٬۸۷۹ ۲٬۳۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Alliaria

Alliaria

۲۲٬۷۸۷ ۱۸٬۷۳۹ مشاهدات
species_plural ۱
Allium

Allium

۴٬۹۶۸ ۴٬۰۳۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alnus

Alnus

۱۱٬۹۸۴ ۹٬۰۰۷ مشاهدات
species_plural ۱
Alocasia

Alocasia

۱٬۸۱۴ ۱٬۵۳۳ مشاهدات
species_plural ۱
Alopecurus

Alopecurus

۲٬۶۱۹ ۱٬۹۳۲ مشاهدات
species_plural ۲
Alpinia

Alpinia

۳٬۱۷۹ ۲٬۵۲۲ مشاهدات
species_plural ۲
Alternanthera

Alternanthera

۱٬۱۸۹ ۹۱۷ مشاهدات
species_plural ۳
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۶۸ ۱۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Alyssum

Alyssum

۱۶ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Amaranthus

Amaranthus

۱۲٬۰۷۳ ۹٬۳۳۴ مشاهدات
species_plural ۷
Ambrosia

Ambrosia

۴٬۷۵۵ ۳٬۷۳۱ مشاهدات
species_plural ۳
Amelanchier

Amelanchier

۱٬۶۷۱ ۱٬۲۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Ammophila

Ammophila

۱٬۳۴۶ ۱٬۰۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Amorpha

Amorpha

۱٬۴۹۸ ۱٬۰۰۷ مشاهدات
species_plural ۱
Anagallis

Anagallis

۱٬۳۲۰ ۱٬۱۷۹ مشاهدات
species_plural ۱
Andropogon

Andropogon

۸ ۴ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۱٬۹۲۷ ۱٬۶۰۳ مشاهدات
species_plural ۱
Annona

Annona

۳٬۱۵۲ ۲٬۳۸۵ مشاهدات
species_plural ۵
Anredera

Anredera

۷۱۹ ۵۰۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anthemis

Anthemis

۱٬۰۹۱ ۸۷۵ مشاهدات
species_plural ۱
Anthoxanthum

Anthoxanthum

۱٬۷۳۶ ۱٬۲۶۰ مشاهدات
species_plural ۱
Antigonon

Antigonon

۱٬۰۷۸ ۸۰۸ مشاهدات
species_plural ۱
Arceuthobium

Arceuthobium

۶۲ ۵۴ مشاهدات
species_plural ۳
Arctotheca

Arctotheca

۱٬۲۲۴ ۹۵۵ مشاهدات
species_plural ۱
Ardisia

Ardisia

۹۱۸ ۵۸۷ مشاهدات
species_plural ۲
Loading...