گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان گیاهان مهاجم گونه های مهاجم به طور بالقوه تهدید کننده معیشت و محیط زیست در سراسر جهان کاوش

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae ۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae ۶۶ ۴۴ مشاهدات
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae ۱۷۱ ۱۱۵ مشاهدات
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae ۲٬۴۶۳ ۱٬۹۳۰ مشاهدات
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia confusa Merr. LC

آکاکیا کنفوسا
Fabaceae ۲۵ ۱۴ مشاهدات
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link LC

آکاسیای نقره‌ای
Fabaceae ۴٬۶۰۱ ۳٬۶۰۹ مشاهدات
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

آکاکیا دکارنس
Fabaceae ۱۹ ۱۱ مشاهدات
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia farnesiana (L.) Willd.

واچلیا فارنسیانا
Fabaceae ۹۱۱ ۶۲۳ مشاهدات
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae ۳۴ ۲۲ مشاهدات
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae ۳۶۰ ۲۳۳ مشاهدات
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

آکاکیا لانگیفلیا
Fabaceae ۷۶۷ ۵۷۷ مشاهدات
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

آکاکیا منگیوم
Fabaceae ۱۷۱ ۱۱۱ مشاهدات
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae ۱۸۰ ۱۰۱ مشاهدات
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

آکاکیا پدالیریفلیا
Fabaceae ۹ ۴ مشاهدات
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia saligna (Labill.) Wendl. LC

اقاقیا سالیگنا
Fabaceae ۲۴۸ ۱۶۳ مشاهدات
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acanthospermum hispidum DC.

 
Asteraceae ۸۵ ۵۹ مشاهدات
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acer negundo L. LC

افرای برگ‌خاکستر
Sapindaceae ۱۳٬۰۵۸ ۹٬۷۵۱ مشاهدات
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer platanoides L. LC

افرای نروژی
Sapindaceae ۱۳٬۱۴۴ ۱۰٬۱۸۲ مشاهدات
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

چنار افرا
Sapindaceae ۱۷٬۰۴۳ ۱۳٬۴۳۶ مشاهدات
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium L. LC

بومادران
Asteraceae ۲۳٬۲۱۶ ۱۹٬۵۱۴ مشاهدات
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae ۶۸۲ ۴۴۹ مشاهدات
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae ۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum hispidulum Sw.

سرخس پنج‌انگشتی
Pteridaceae ۲۳۸ ۱۶۵ مشاهدات
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

 
Pteridaceae ۲۳۴ ۱۴۹ مشاهدات
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae ۴۴ ۲۷ مشاهدات
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae ۲۲ ۱۳ مشاهدات
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agave americana L. LC

آگاو برگ‌خنجری
Asparagaceae ۶٬۶۹۱ ۶٬۰۳۴ مشاهدات
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

سیسال
Asparagaceae ۷۸۷ ۶۲۲ مشاهدات
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae ۴۴۰ ۳۵۳ مشاهدات
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae ۲٬۳۷۹ ۲٬۰۵۹ مشاهدات
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae ۱٬۱۲۴ ۸۷۲ مشاهدات
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

عرعر
Simaroubaceae ۹٬۲۷۵ ۷٬۰۲۱ مشاهدات
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae ۳۴۲ ۲۴۴ مشاهدات
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

مو شکلاتی
Lardizabalaceae ۵۰۳ ۴۱۲ مشاهدات
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia julibrissin Durazz.

شب‌خسب
Fabaceae ۱۰٬۳۲۲ ۸٬۴۵۲ مشاهدات
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

درخت گل ابریشم
Fabaceae ۹۱۳ ۵۴۵ مشاهدات
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia saman (Jacq.) Merr.

درخت باران
Fabaceae ۱۷۳ ۱۱۲ مشاهدات
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Loading...