ژاپن گیاهان ژاپن کاوش

Achillea alpina L.

 
Asteraceae ۸ ۶ مشاهدات
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina
Achillea alpina

Achillea millefolium L. LC

بومادران
Asteraceae ۲۲٬۹۹۴ ۱۹٬۳۲۲ مشاهدات
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae ۳٬۵۹۳ ۲٬۷۹۰ مشاهدات
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Antennaria dioica (L.) Gaertn.

 
Asteraceae ۱٬۲۷۴ ۷۹۹ مشاهدات
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica
Antennaria dioica

Anthemis arvensis L.

 
Asteraceae ۲٬۷۲۴ ۲٬۰۸۷ مشاهدات
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis
Anthemis arvensis

Anthemis cotula L.

بابونه بهاری
Asteraceae ۱٬۰۲۵ ۸۳۱ مشاهدات
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula
Anthemis cotula

Arctium lappa L.

گوبو
Asteraceae ۷٬۴۶۳ ۶٬۰۰۰ مشاهدات
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa
Arctium lappa

Artemisia absinthium L.

افسنطین
Asteraceae ۳٬۵۴۸ ۲٬۸۸۴ مشاهدات
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium
Artemisia absinthium

Artemisia annua L.

گندواش
Asteraceae ۲٬۳۲۲ ۱٬۹۱۲ مشاهدات
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua
Artemisia annua

Artemisia dracunculus L.

 
Asteraceae ۱٬۴۶۶ ۱٬۲۳۸ مشاهدات
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus
Artemisia dracunculus

Artemisia princeps Pamp.

برنجاسف کره‌ای
Asteraceae ۶ ۴ مشاهدات
Artemisia princeps
Artemisia princeps
Artemisia princeps
Artemisia princeps

Artemisia schmidtiana Maxim.

 
Asteraceae ۱۲۸ ۸۵ مشاهدات
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana
Artemisia schmidtiana

Artemisia stelleriana Besser

 
Asteraceae ۱۱۸ ۹۶ مشاهدات
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia stelleriana
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii
Artemisia tilesii

Artemisia vulgaris L.

برنجاسف
Asteraceae ۱۳٬۲۴۹ ۱۰٬۴۱۰ مشاهدات
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris
Artemisia vulgaris

Aster ageratoides Turcz.

 
Asteraceae ۴۶ ۲۳ مشاهدات
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster ageratoides
Aster glehnii
Aster glehnii

Aster scaber Thunb.

 
Asteraceae ۱ ۱ مشاهده
Aster scaber

Aster tataricus L.f.

 
Asteraceae ۱۸ ۱۲ مشاهدات
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus
Aster tataricus

Bidens bipinnata L.

 
Asteraceae ۱٬۱۲۴ ۱٬۰۰۷ مشاهدات
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata
Bidens bipinnata

Bidens cernua L. LC

 
Asteraceae ۳۵۷ ۲۴۳ مشاهدات
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua
Bidens cernua

Bidens pilosa L.

 
Asteraceae ۲٬۲۲۱ ۱٬۶۳۶ مشاهدات
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa

Bidens tripartita L. LC

 
Asteraceae ۸۱۶ ۵۵۴ مشاهدات
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita
Bidens tripartita

Callistephus chinensis (L.) Nees

مینای چینی
Asteraceae ۳٬۰۶۰ ۲٬۶۵۳ مشاهدات
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis
Callistephus chinensis

Carduus acanthoides L.

خاربن بی‌کاکل
Asteraceae ۲٬۰۱۵ ۱٬۴۸۲ مشاهدات
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides
Carduus acanthoides

Carpesium abrotanoides L.

 
Asteraceae ۱۶ ۱۲ مشاهدات
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides
Carpesium abrotanoides

Carpesium cernuum L.

 
Asteraceae ۱۶ ۱۰ مشاهدات
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium cernuum
Carpesium rosulatum
Carpesium rosulatum
Carpesium rosulatum

Carthamus tinctorius L.

Khasakdana
Asteraceae ۶۷۱ ۵۸۰ مشاهدات
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius
Carthamus tinctorius

Chrysanthemum indicum L.

 
Asteraceae ۴٬۲۲۶ ۳٬۷۸۶ مشاهدات
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Chrysanthemum indicum
Cirsium japonicum

Coreopsis tinctoria Nutt.

 
Asteraceae ۲٬۴۰۰ ۲٬۱۸۴ مشاهدات
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Coreopsis tinctoria
Loading...