مالزیایی گیاهان مالزی کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱٬۲۱۳ ۹۶۹ مشاهدات
species_plural ۲
Abrus

Abrus

۳۲۹ ۲۴۴ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۱۷۱ ۱۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Acacia

Acacia

۲۹۸ ۱۸۱ مشاهدات
species_plural ۴
Acalypha

Acalypha

۲۷۸ ۲۱۲ مشاهدات
species_plural ۳
Acanthospermum

Acanthospermum

۵۱ ۳۷ مشاهدات
species_plural ۱
Acanthus

Acanthus

۴۵ ۳۵ مشاهدات
species_plural ۱
Acer

Acer

۱ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Achillea

Achillea

۲۳٬۲۳۴ ۱۹٬۵۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۶۹۳ ۴۵۵ مشاهدات
species_plural ۲
Acmella

Acmella

۵۶ ۳۰ مشاهدات
species_plural ۲
Acorus

Acorus

۴۵۲ ۳۷۴ مشاهدات
species_plural ۱
Acrostichum

Acrostichum

۱۲۶ ۹۶ مشاهدات
species_plural ۱
Acrotrema

Acrotrema

۹ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Adenanthera

Adenanthera

۲۰۵ ۱۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Adenia

Adenia

۱ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۳٬۰۱۴ ۲٬۵۲۶ مشاهدات
species_plural ۷
Adina

Adina

۹ ۵ مشاهدات
species_plural ۲
Aegiceras

Aegiceras

۱۰ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Aeginetia

Aeginetia

۱۸ ۶ مشاهدات
species_plural ۱
Aerides

Aerides

۲۷ ۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Aerva

Aerva

۴۶ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۲
Aeschynanthus

Aeschynanthus

۹۲۸ ۷۶۶ مشاهدات
species_plural ۵
Aeschynomene

Aeschynomene

۱۵۳ ۸۵ مشاهدات
species_plural ۲
Agalmyla

Agalmyla

۴ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Agathis

Agathis

۲ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Ageratum

Ageratum

۴۴۰ ۳۵۳ مشاهدات
species_plural ۱
Aglaia

Aglaia

۱۱۹ ۷۳ مشاهدات
species_plural ۹
Aglaonema

Aglaonema

۲۵۲ ۲۴۲ مشاهدات
species_plural ۲
Ailanthus

Ailanthus

۴ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۹۳۶ ۵۶۶ مشاهدات
species_plural ۴
Alchornea

Alchornea

۴ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Aleurites

Aleurites

۲۲۸ ۱۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Allamanda

Allamanda

۲٬۸۹۰ ۲٬۳۲۵ مشاهدات
species_plural ۱
Alocasia

Alocasia

۲٬۲۷۴ ۱٬۹۷۳ مشاهدات
species_plural ۳
Alopecurus

Alopecurus

۸۹ ۵۶ مشاهدات
species_plural ۱
Alpinia

Alpinia

۱٬۳۵۹ ۱٬۰۴۴ مشاهدات
species_plural ۴
Alstonia

Alstonia

۳۲ ۱۳ مشاهدات
species_plural ۴
Alternanthera

Alternanthera

۱٬۱۹۲ ۹۲۰ مشاهدات
species_plural ۳
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۶۸ ۱۱۳ مشاهدات
species_plural ۱
Amaranthus

Amaranthus

۵٬۶۴۴ ۴٬۷۱۲ مشاهدات
species_plural ۴
Amherstia

Amherstia

۴۸ ۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Ammannia

Ammannia

۱۷ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Loading...