مارتینیک گیاهان جزیره مارتینیک کاوش

Acanthocereus

Acanthocereus

۱٬۵۹۰ ۱٬۵۰۱ مشاهدات
species_plural ۱
Epiphyllum

Epiphyllum

۲٬۳۹۲ ۲٬۰۹۴ مشاهدات
species_plural ۲
Hylocereus

Hylocereus

۱٬۸۴۵ ۱٬۶۱۳ مشاهدات
species_plural ۲
Opuntia

Opuntia

۳۸۹ ۲۷۹ مشاهدات
species_plural ۲
Pereskia

Pereskia

۶۸۰ ۵۴۲ مشاهدات
species_plural ۱
Pilosocereus

Pilosocereus

۲۶ ۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Rhipsalis

Rhipsalis

۱٬۵۰۳ ۱٬۳۵۶ مشاهدات
species_plural ۱
Selenicereus

Selenicereus

۱۴۰ ۱۲۰ مشاهدات
species_plural ۱