موریس گیاهان جزیره موریس کاوش

Ammannia

Ammannia

۱۷ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Cuphea

Cuphea

۲٬۱۹۵ ۱٬۷۸۸ مشاهدات
species_plural ۴
Lafoensia

Lafoensia

۱۳ ۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Lagerstroemia

Lagerstroemia

۱۳٬۲۶۹ ۱۰٬۳۲۷ مشاهدات
species_plural ۲
Lawsonia

Lawsonia

۲۵۴ ۱۴۸ مشاهدات
species_plural ۱
Pemphis

Pemphis

۳۲ ۲۲ مشاهدات
species_plural ۱
Punica

Punica

۱۰٬۰۳۹ ۷٬۷۸۶ مشاهدات
species_plural ۱
Woodfordia

Woodfordia

۴۱ ۲۵ مشاهدات
species_plural ۱