مدیترانه شرقی گیاهان مدیترانه شرقی کاوش

Abutilon

Abutilon

۲٬۷۰۰ ۲٬۰۸۹ مشاهدات
species_plural ۳
Acacia

Acacia

۴۶۹ ۲۷۷ مشاهدات
species_plural ۶
Acantholimon

Acantholimon

۱۲ ۷ مشاهدات
species_plural ۱
Acer

Acer

۳٬۲۰۳ ۲٬۴۱۰ مشاهدات
species_plural ۲
Achillea

Achillea

۱۵ ۱۵ مشاهدات
species_plural ۲
Achyranthes

Achyranthes

۶۸۲ ۴۴۹ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۲٬۶۷۹ ۲٬۳۱۱ مشاهدات
species_plural ۱
Adonis

Adonis

۱٬۴۸۴ ۹۷۲ مشاهدات
species_plural ۵
Aegilops

Aegilops

۹۵۸ ۶۹۷ مشاهدات
species_plural ۶
Aeluropus

Aeluropus

۱۲۲ ۳۲ مشاهدات
species_plural ۲
Aerva

Aerva

۷۱ ۳۲ مشاهدات
species_plural ۱
Agrimonia

Agrimonia

۸٬۵۹۳ ۶٬۲۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Agrostemma

Agrostemma

۳٬۱۸۱ ۲٬۶۳۳ مشاهدات
species_plural ۲
Agrostis

Agrostis

۳۲۵ ۲۰۷ مشاهدات
species_plural ۱
Ailanthus

Ailanthus

۹٬۲۷۵ ۷٬۰۲۱ مشاهدات
species_plural ۱
Aira

Aira

۶۰ ۲۵ مشاهدات
species_plural ۱
Aizoon

Aizoon

۱۴۸ ۱۰۲ مشاهدات
species_plural ۲
Ajuga

Ajuga

۴۷۶ ۲۸۴ مشاهدات
species_plural ۲
Alcea

Alcea

۲۸۷ ۲۳۶ مشاهدات
species_plural ۳
Alhagi

Alhagi

۴ ۴ مشاهدات
species_plural ۱
Alisma

Alisma

۱٬۷۶۲ ۱٬۲۴۳ مشاهدات
species_plural ۳
Alkanna

Alkanna

۳۹ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۳
Alliaria

Alliaria

۲۲٬۹۱۶ ۱۸٬۸۴۷ مشاهدات
species_plural ۱
Allium

Allium

۱۰٬۶۲۲ ۸٬۷۱۸ مشاهدات
species_plural ۹
Aloe

Aloe

۸٬۰۴۳ ۷٬۵۷۸ مشاهدات
species_plural ۱
Alopecurus

Alopecurus

۴۵۶ ۲۹۶ مشاهدات
species_plural ۳
Alternanthera

Alternanthera

۱۶۳ ۸۴ مشاهدات
species_plural ۲
Althaea

Althaea

۲٬۷۵۳ ۲٬۰۰۵ مشاهدات
species_plural ۲
Alyssum

Alyssum

۲۲۵ ۱۳۳ مشاهدات
species_plural ۳
Amaranthus

Amaranthus

۱۳٬۱۲۳ ۹٬۹۸۴ مشاهدات
species_plural ۱۰
Ambrosia

Ambrosia

۸۳۷ ۶۸۲ مشاهدات
species_plural ۴
Ammannia

Ammannia

۱۷ ۱۰ مشاهدات
species_plural ۱
Ammi

Ammi

۱٬۲۲۷ ۹۰۳ مشاهدات
species_plural ۲
Ammochloa

Ammochloa

۷ ۳ مشاهدات
species_plural ۱
Ammophila

Ammophila

۱٬۳۵۷ ۱٬۰۳۶ مشاهدات
species_plural ۱
Anabasis

Anabasis

۱۰۳ ۳۴ مشاهدات
species_plural ۴
Anacamptis

Anacamptis

۵۵ ۴۸ مشاهدات
species_plural ۱
Anacyclus

Anacyclus

۱٬۰۳۵ ۷۴۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anagallis

Anagallis

۱٬۳۲۳ ۱٬۱۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Anagyris

Anagyris

۵۱۴ ۳۲۷ مشاهدات
species_plural ۱
Anastatica

Anastatica

۴۵ ۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Anchusa

Anchusa

۸۸۸ ۵۹۱ مشاهدات
species_plural ۴
Andrachne

Andrachne

۴۸ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Andropogon

Andropogon

۵۴ ۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Androsace

Androsace

۱۲۸ ۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Anemone

Anemone

۳٬۶۳۶ ۳٬۰۷۱ مشاهدات
species_plural ۱
Anethum

Anethum

۱٬۹۳۹ ۱٬۶۱۵ مشاهدات
species_plural ۱
Loading...