یو‌اس‌ای گیاهان ایالات متحده کاوش

Abronia

Abronia

۳۸۳ ۳۶۶ مشاهدات
species_plural ۱۱
Allionia

Allionia

۱۲۸ ۱۱۹ مشاهدات
species_plural ۲
Anulocaulis

Anulocaulis

۲۱ ۲۱ مشاهدات
species_plural ۲
Boerhavia

Boerhavia

۷۱۰ ۴۸۲ مشاهدات
species_plural ۷
Bougainvillea

Bougainvillea

۱۵٬۱۲۸ ۱۳٬۰۷۹ مشاهدات
species_plural ۲
Cyphomeris

Cyphomeris

۲ ۲ مشاهدات
species_plural ۱
Guapira

Guapira

۳ ۳ مشاهدات
species_plural ۲
Mirabilis

Mirabilis

۱۲٬۴۳۶ ۱۰٬۵۴۵ مشاهدات
species_plural ۱۰
Nyctaginia

Nyctaginia

۴۲ ۴۰ مشاهدات
species_plural ۱
Pisonia

Pisonia

۱۴۲ ۹۷ مشاهدات
species_plural ۲