یو‌اس‌ای گیاهان ایالات متحده کاوش

Eugenia foetida Pers. LC

اوگنیا فوتیدا
Myrtaceae ۴ ۴ مشاهدات
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida
Eugenia foetida

Eugenia uniflora L. LC

 
Myrtaceae ۱٬۸۴۵ ۱٬۴۵۱ مشاهدات
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora
Eugenia uniflora