یو‌اس‌ای گیاهان ایالات متحده کاوش

Syzygium cumini (L.) Skeels LC

 
Myrtaceae ۸۴۱ ۴۹۶ مشاهدات
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini

Syzygium jambos (L.) Alston LC

 
Myrtaceae ۹۱۸ ۶۳۳ مشاهدات
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos