Clematis vitalba L.۱۰۰ ۱۴٬۸۸۹ مشاهدات

کلماتیس سفید
Clematis vitalba Flower
flower
Clematis vitalba برگ
leaf
Clematis vitalba Fruit
fruit
Clematis vitalba عادت داشتن
habit
Clematis vitalba Other
other
Clematis vitalba L.
Ordesa
خانواده
Ranunculaceae
جنس
Clematis L.
گونه ها
Clematis vitalba L.
نام های رایج
 • کلماتیس سفید
استفاده می کند
 • کاربردهای زیست محیطی
  • زینتی
 • منبع ژن
  • پیوند
 • پزشکی
  • فرهنگ عامه
 • سم
  • پستانداران
 • علف هرز

Would you like to enhance this image gallery? Contribute to Pl@ntNet

جغرافیایی (داده های خصوصی) 13

Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower

موقعیت جغرافیایی ندارد 19

Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower
Clematis vitalba Flower