پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه پلی‌نزی فرانسه گیاهان پلی‌نزی فرانسه کاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱٬۲۳۰ ۹۷۶ مشاهدات
species_plural ۳
Abrodictyum

Abrodictyum

۲۰ ۷ مشاهدات
species_plural ۲
Abroma

Abroma

۳۱ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Abrus

Abrus

۳۱۳ ۲۳۴ مشاهدات
species_plural ۱
Abutilon

Abutilon

۲٬۹۰۵ ۲٬۲۰۵ مشاهدات
species_plural ۵
Acacia

Acacia

۶٬۸۸۹ ۵٬۳۰۶ مشاهدات
species_plural ۷
Acalypha

Acalypha

۲٬۴۳۵ ۱٬۸۵۴ مشاهدات
species_plural ۳
Acanthospermum

Acanthospermum

۹۹ ۶۳ مشاهدات
species_plural ۱
Achimenes

Achimenes

۶۵ ۵۸ مشاهدات
species_plural ۱
Achyranthes

Achyranthes

۶۴۹ ۴۲۹ مشاهدات
species_plural ۱
Acrostichum

Acrostichum

۱۱۸ ۹۰ مشاهدات
species_plural ۱
Actinidia

Actinidia

۱٬۲۵۵ ۹۹۵ مشاهدات
species_plural ۱
Adansonia

Adansonia

۴۸۶ ۳۰۴ مشاهدات
species_plural ۱
Adenanthera

Adenanthera

۱۹۸ ۱۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Adenium

Adenium

۳٬۷۳۱ ۳٬۲۲۸ مشاهدات
species_plural ۱
Adiantum

Adiantum

۲٬۹۵۰ ۲٬۴۷۸ مشاهدات
species_plural ۵
Aechmea

Aechmea

۱٬۵۴۶ ۱٬۳۵۴ مشاهدات
species_plural ۴
Aeschynomene

Aeschynomene

۱۹ ۱۲ مشاهدات
species_plural ۱
Agathis

Agathis

۳۹ ۱۷ مشاهدات
species_plural ۱
Agave

Agave

۹٬۷۲۵ ۸٬۶۴۲ مشاهدات
species_plural ۴
Ageratum

Ageratum

۲٬۷۱۸ ۲٬۳۳۳ مشاهدات
species_plural ۲
Aglaia

Aglaia

۲۳ ۱۴ مشاهدات
species_plural ۱
Aglaonema

Aglaonema

۴٬۸۸۵ ۴٬۵۵۴ مشاهدات
species_plural ۲
Aiphanes

Aiphanes

۲۶ ۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Albizia

Albizia

۱۰٬۹۷۰ ۸٬۷۷۷ مشاهدات
species_plural ۳
Alcea

Alcea

۱۲٬۱۰۶ ۱۰٬۰۳۹ مشاهدات
species_plural ۱
Aleurites

Aleurites

۲۱۷ ۱۱۶ مشاهدات
species_plural ۱
Allamanda

Allamanda

۳٬۸۳۶ ۲٬۹۷۱ مشاهدات
species_plural ۳
Allium

Allium

۶٬۳۸۷ ۵٬۵۲۷ مشاهدات
species_plural ۴
Alocasia

Alocasia

۲٬۴۳۰ ۲٬۱۰۱ مشاهدات
species_plural ۲
Aloe

Aloe

۷٬۷۲۷ ۷٬۲۹۸ مشاهدات
species_plural ۱
Alpinia

Alpinia

۳٬۰۲۱ ۲٬۳۸۷ مشاهدات
species_plural ۲
Alternanthera

Alternanthera

۲٬۵۹۶ ۲٬۱۳۲ مشاهدات
species_plural ۴
Alysicarpus

Alysicarpus

۱۵۹ ۱۰۹ مشاهدات
species_plural ۱
Alyxia

Alyxia

۱ ۱ مشاهده
species_plural ۱
Amaranthus

Amaranthus

۵٬۱۷۰ ۴٬۱۶۵ مشاهدات
species_plural ۶
Ambrosia

Ambrosia

۵ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Amherstia

Amherstia

۴۶ ۲۶ مشاهدات
species_plural ۱
Amorphophallus

Amorphophallus

۱۶۰ ۱۲۳ مشاهدات
species_plural ۱
Anacardium

Anacardium

۷۵۸ ۴۶۹ مشاهدات
species_plural ۱
Ananas

Ananas

۱٬۹۸۷ ۱٬۷۶۲ مشاهدات
species_plural ۲
Anethum

Anethum

۱٬۸۱۴ ۱٬۵۱۹ مشاهدات
species_plural ۱
Angelonia

Angelonia

۶۷۶ ۵۶۳ مشاهدات
species_plural ۱
Angiopteris

Angiopteris

۲۵ ۲۴ مشاهدات
species_plural ۱
Annona

Annona

۳٬۰۰۱ ۲٬۲۷۲ مشاهدات
species_plural ۵
Anredera

Anredera

۶۹۰ ۴۸۲ مشاهدات
species_plural ۱
Anthriscus

Anthriscus

۱٬۴۱۱ ۱٬۱۵۵ مشاهدات
species_plural ۱
Anthurium

Anthurium

۸٬۴۹۸ ۷٬۶۲۱ مشاهدات
species_plural ۵
Antidesma

Antidesma

۷ ۵ مشاهدات
species_plural ۱
Loading...