گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Acanthaceae

Acanthaceae

۵٬۳۲۹ ۴٬۰۱۲ مشاهدات
Acoraceae

Acoraceae

۷۰۵ ۵۳۷ مشاهدات
Aizoaceae

Aizoaceae

۱٬۴۶۳ ۱٬۱۶۲ مشاهدات
Amaranthaceae

Amaranthaceae

۲۷٬۰۴۵ ۲۲٬۲۸۸ مشاهدات
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

۱۹٬۳۷۱ ۱۶٬۳۲۳ مشاهدات
Anacardiaceae

Anacardiaceae

۷٬۶۱۲ ۵٬۴۳۴ مشاهدات
Annonaceae

Annonaceae

۵٬۵۷۸ ۴٬۱۵۳ مشاهدات
Apiaceae

Apiaceae

۶۱٬۰۶۸ ۴۷٬۸۸۹ مشاهدات
Apocynaceae

Apocynaceae

۲۶٬۲۴۲ ۲۱٬۲۸۳ مشاهدات
Araceae

Araceae

۲۵٬۶۸۲ ۲۳٬۲۳۸ مشاهدات
Araliaceae

Araliaceae

۲٬۹۴۲ ۲٬۵۱۱ مشاهدات
Araucariaceae

Araucariaceae

۱٬۳۴۶ ۸۶۱ مشاهدات
Arecaceae

Arecaceae

۹٬۱۴۷ ۶٬۲۹۵ مشاهدات
Asparagaceae

Asparagaceae

۶٬۰۸۹ ۴٬۶۸۵ مشاهدات
Asteraceae

Asteraceae

۱۸۳٬۸۳۸ ۱۴۷٬۴۶۳ مشاهدات
Balsaminaceae

Balsaminaceae

۳٬۵۵۵ ۲٬۹۸۸ مشاهدات
Basellaceae

Basellaceae

۱٬۸۴۷ ۱٬۴۲۹ مشاهدات
Begoniaceae

Begoniaceae

۵۴۹ ۴۵۰ مشاهدات
Betulaceae

Betulaceae

۵۵۷ ۳۶۸ مشاهدات
Bignoniaceae

Bignoniaceae

۸٬۲۱۶ ۵٬۹۲۵ مشاهدات
Bixaceae

Bixaceae

۱٬۲۰۶ ۸۰۷ مشاهدات
Boraginaceae

Boraginaceae

۴۲٬۹۲۹ ۳۵٬۱۲۹ مشاهدات
Brassicaceae

Brassicaceae

۳۶٬۵۲۱ ۲۸٬۵۵۹ مشاهدات
Bromeliaceae

Bromeliaceae

۲٬۹۰۶ ۲٬۵۲۰ مشاهدات
Buxaceae

Buxaceae

۱۳ ۸ مشاهدات
Cactaceae

Cactaceae

۲٬۸۵۳ ۲٬۵۰۷ مشاهدات
Calophyllaceae

Calophyllaceae

۴۰۲ ۲۴۴ مشاهدات
Cannabaceae

Cannabaceae

۵٬۵۷۰ ۵٬۱۱۲ مشاهدات
Cannaceae

Cannaceae

۱۱٬۰۴۰ ۹٬۱۷۷ مشاهدات
Capparaceae

Capparaceae

۴٬۴۱۶ ۳٬۴۱۲ مشاهدات
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

۱۶٬۴۴۰ ۱۲٬۷۸۹ مشاهدات
Caricaceae

Caricaceae

۵٬۱۶۶ ۴٬۲۱۹ مشاهدات
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

۳۲۱ ۲۴۶ مشاهدات
Casuarinaceae

Casuarinaceae

۲٬۹۷۹ ۱٬۹۵۹ مشاهدات
Loading...