گیاهان مفید آسیا منابع گیاهی جنوب شرق آسیاکاوش

Abelmoschus

Abelmoschus

۱٬۵۵۴ ۱٬۲۳۹ مشاهدات
۳ species_plural
Abrus

Abrus

۳۹۵ ۳۰۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Abutilon

Abutilon

۳٬۱۵۲ ۲٬۴۴۱ مشاهدات
۳ species_plural
Acacia

Acacia

۳٬۶۹۵ ۲٬۵۱۷ مشاهدات
۱۰ species_plural
Acalypha

Acalypha

۳٬۷۵۳ ۲٬۸۵۱ مشاهدات
۷ species_plural
Acanthus

Acanthus

۵۶ ۴۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Achillea

Achillea

۲۴٬۹۹۵ ۲۰٬۸۶۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Achyranthes

Achyranthes

۸۸۵ ۵۸۸ مشاهدات
۲ species_plural
Acorus

Acorus

۶۱۰ ۴۶۵ مشاهدات
۱ گونه ها
Acronychia

Acronychia

۴ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Acrostichum

Acrostichum

۲۶۸ ۲۱۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Acrotrema

Acrotrema

۹ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Actinodaphne

Actinodaphne

۳ ۳ مشاهدات
۳ species_plural
Adansonia

Adansonia

۶۲۱ ۴۰۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Adenanthera

Adenanthera

۲۸۴ ۱۸۱ مشاهدات
۱ گونه ها
Adenia

Adenia

۱ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Adinandra

Adinandra

۱ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Aeginetia

Aeginetia

۱۹ ۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Aegle

Aegle

۱۶۶ ۱۱۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Aerva

Aerva

۹ ۴ مشاهدات
۲ species_plural
Aeschynanthus

Aeschynanthus

۱٬۲۳۴ ۱٬۰۲۲ مشاهدات
۲ species_plural
Aeschynomene

Aeschynomene

۱۹۷ ۱۱۱ مشاهدات
۲ species_plural
Afzelia

Afzelia

۸ ۳ مشاهدات
۱ گونه ها
Agathis

Agathis

۱۷۴ ۱۰۱ مشاهدات
۴ species_plural
Agave

Agave

۱٬۶۶۴ ۱٬۳۶۱ مشاهدات
۲ species_plural
Ageratina

Ageratina

۵۲۲ ۲۴۷ مشاهدات
۱ گونه ها
Ageratum

Ageratum

۳٬۷۶۷ ۳٬۱۶۹ مشاهدات
۲ species_plural
Aglaia

Aglaia

۱۵۷ ۱۰۲ مشاهدات
۹ species_plural
Aglaonema

Aglaonema

۵٬۷۳۰ ۵٬۲۹۲ مشاهدات
۲ species_plural
Ailanthus

Ailanthus

۱۱٬۴۳۵ ۸٬۷۱۵ مشاهدات
۳ species_plural
Alangium

Alangium

۹۱ ۶۶ مشاهدات
۳ species_plural
Albizia

Albizia

۱٬۳۱۰ ۷۹۴ مشاهدات
۶ species_plural
Alchornea

Alchornea

۴ ۲ مشاهدات
۱ گونه ها
Allamanda

Allamanda

۳٬۵۲۹ ۲٬۸۴۱ مشاهدات
۲ species_plural
Allium

Allium

۱۴٬۴۰۳ ۱۲٬۳۱۶ مشاهدات
۶ species_plural
Alnus

Alnus

۵۰۱ ۳۳۲ مشاهدات
۲ species_plural
Alocasia

Alocasia

۳٬۳۱۱ ۲٬۸۵۰ مشاهدات
۲ species_plural
Aloe

Aloe

۱۰٬۵۸۸ ۹٬۸۷۷ مشاهدات
۲ species_plural
Alphitonia

Alphitonia

۲۳ ۱۴ مشاهدات
۱ گونه ها
Alphonsea

Alphonsea

۱ ۱ مشاهده
۱ گونه ها
Alpinia

Alpinia

۱٬۸۷۰ ۱٬۴۴۷ مشاهدات
۶ species_plural
Alseodaphne

Alseodaphne

۲ ۲ مشاهدات
۲ species_plural
Alstonia

Alstonia

۳۸۸ ۲۵۰ مشاهدات
۴ species_plural
Alternanthera

Alternanthera

۳٬۱۶۶ ۲٬۵۳۴ مشاهدات
۵ species_plural
Alysicarpus

Alysicarpus

۲۰۰ ۱۳۹ مشاهدات
۱ گونه ها
Amaranthus

Amaranthus

۱۰٬۱۹۶ ۸٬۵۸۸ مشاهدات
۷ species_plural
Ammannia

Ammannia

۲۷ ۱۶ مشاهدات
۱ گونه ها
Amomum

Amomum

۲۴ ۱۰ مشاهدات
۳ species_plural
Loading...